Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej przykrych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: „kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Módlmy się często za zmarłego i zamawiajmy za niego Mszę Świętą !

JAK ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI POGRZEBOWE W PARAFII?

  1. Najpierw zgłaszamy pogrzeb na cmentarzu komunalnym, uzgadniając miejsce, przewóz i termin pogrzebu.

  2. Uzgadniamy następnie godzinę Mszy św. w kościele Piotra i Jana z Dukli.
  3. Następnie zgłaszamy w kancelarii parafialnej przynosząc akt zgonu z USC

  4.  Kontakt z organistą naszej parafii.