Pierwszy rok przygotowania

Klasa VI SP: Na początku roku katechetycznego Kandydat powinien osobiście z rodzicami zgłosić się w parafii w wyznaczonym terminie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu według ustalonego terminu spotkań. Kandydaci spoza parafii powinni przynieść zgodę od własnego proboszcza.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Msza święta dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania
w roku szkolnym w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 9.30
począwszy od września br.
Zobowiązani są do prowadzenia indeksu kandydata do bierzmowania.

Odpowiedzialny za pierwszy rok przygotowań w roku szkolnym 2020/21 jest o. Piotr Odój.