Sakrament chrztu

Chrzest święty odbywa się:

 • w I i III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12:30;
 • w II sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 17:00;
 • w drugi dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia;
 • w Wigilię Paschalną

Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych  w IV środę miesiąca lub indywidualnie.

Chrzest zgłaszają osobiście rodzice w kancelarii parafialnej co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.

Dokumenty wymagane do chrztu:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu)
 • dane rodziców i rodziców chrzestnych:
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • adres zamieszkania
  • wyznanie 

Jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z parafii faktycznego zamieszkania.

Chrzestnym może być osoba, która:

 • ukończyła szesnaście lat,
 • jest katolikiem wierzącym i praktykującym, tzn. jest ochrzczona, bierzmowana, przystępuje do sakramentu pokuty i do Komunii świętej,
 • jeśli żyje w związku małżeńskim, to sakramentalnym
 • w wypadku ucznia wymagany jest udział w katechezie szkolnej,

Rodzice chrzestni mieszkający na terenie innej parafii potrzebują zaświadczenia, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych.