Sakrament chrztu

Pośrednikiem między Bogiem a nami jest Jezus Chrystus. Z Panem Jezusem na zawsze, na całą wieczność łączy nas CHRZEST ŚWIĘTY. Również przez Chrzest św. wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego organizm. Czy zdajecie sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka płynie z faktu przyjęcia Chrztu Świętego ?”

O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE
Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele !

Dlatego:

 1. W odpowiednim czasie, przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym Chrztem dziecka, jeden z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej, celem dokonania zgłoszenia i wpisu do ksiąg metrykalnych.

 2. Należy dostarczyć akt urodzenia dziecka z USC.

 3. Rodzice dziecka przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu św. dziecka:

  • uczestniczą w jednej katechezie chrzcielnej;

  • przystępują do Sakramentu Pokuty (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego)

  • w dniu Chrztu św. przyjmują Komunię św.

 4. Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni.

 5. Do Chrztu Świętego przychodzimy punktualnie, przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną.

 6. Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej parafii w niedziele, w czasie Mszy św. o godz. 1230 (w uzasadnionych sytuacjach również w sobotę).

RODZICE CHRZESTNI

 1. Chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący.

 2. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).

 3. Chrzestni przedstawiają zaświadczenie swego proboszcza, iż są zdatni do pełnienia tej funkcji.

 4. Rodzice chrzestni w tym dniu przyjmują Komunię Świętą

 5. Pamiętajmy, że w przygotowaniach do uroczystości Chrztu św. najważniejsze są troski wokół spraw religijnych, poprawne przygotowanie swojego wnętrza.