Sakrament małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem sporządzenie protokołu przedmałżeńskiego najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

 

JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI I JAKIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?

 1. Świadectwo Chrztu Świętego najnowszej daty (najstarsze: 3 miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym.

 2. Świadectwa z katechezy (z ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej)

 3. Uczestnictwo w naukach przedślubnych.
  W naszej diecezji obowiązuje:
  1) KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI (program katechez przedmałżeńskich– tymczasowo wersja ze starej stony)

  2) oraz trzy spotkania w Poradni Przedmałżeńskiej (spotkania Poradni Przedmałżeńskiej odbywają się u nas w 3-cie środy miesiąca o godz. 17.00)

 4. Dostarczyć zaświadczenie z USC celem zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące)

 5. Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.

 6. Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.