Schola Parafialna

Scholę parafialną prowadzi organista pan Tomasz Piwowarski.

Skład scholi parafialnej.