Tu trzeba być!

 „Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego” /św. Franciszek z Asyżu/

Jarmark Franciszkański to rodzinna impreza, która ma przede wszystkim spajać społeczność lokalną, uczyć przez zabawę, szerzyć ideę świętego Franciszka, promować Krosno i region, wspierać młode talenty.

A jak to się zaczęło?  Kto za tym stoi?

Był rok 2007. Pomysłodawcą Jarmarku był Ojciec Tadeusz Pobiedziński, który swoim zapałem potrafił zmobilizować parafian – i nie tylko. Początkowo Jarmark był niewielką imprezą, która miała ożywić i zintegrować parafię i społeczność miasta. Od 2012 r. stał się częścią obchodów „Dni Krosna”, które na stałe powróciły do kalendarza imprez kulturalnych miasta. W organizację i realizację pomysłów włączają  się wspólnoty działające przy Parafii O. Franciszkanów oraz mieszkańcy.

Wszystkich łączy jedno, chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Dochód z Jarmarku  jest przekazywany na cele charytatywne.