Klasztor

Historia i dzień dzisiejszy klasztoru franciszkańskiego w Krośnie

 Bracia z zakonu Świętego Franciszka podejmowali pracę duszpasterską  w Krośnie od poczatku XIV wieku. Oficjalnie osiedlili się w Krośnie w roku 1378, decyzją biskupa przemyskiego Eryka, także franciszkanina.W 1397 roku, królowa św. Jadwiga zatwierdziła nadanie Konwentowi Krośnieńskiemu ziemi, a potwierdził to przebywający w Krośnie w 1407 r. król Władysław Jagiełło. Oba te dokumenty zachowały się i są umieszczone w księdzeLiber Beneficiorum przechowywanej w archiwum franciszkańskim w Krośnie. Po pożarze w Krośnie w 1399 roku, który zniszczył Konwent i drewniany kościółek, bracia Franciszkanie zakupili od miasta czworoboczny obszar na skraju murów między dwiema basztami i wybudowali kościół w stylu gotyckim przy istniejącej już kaplicy Przemienienia Pańskiego (obecnie w tej kaplicy znajdują się relikwie św. Jana z Dukli), a obok drewniany klasztor.

      Na przełom 1 i 2 połowy XV wieku przełożonym tutejszego klasztoru był św. Jana z Dukli. W murze klasztoru znajduje się tablica upamiętniająca pobyt Świętego w tutejszym klasztorze.

Furta – wejście główne

Kamień w murze klasztoru

Krucyfiks w refektarzu – jadalni

Kaplica klasztorna

Jeden z witraży w kaplicy