sakramenty

Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej. -św. Franciszek z Asyżu

Obrzęd pogrzebu

Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że „Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca” (KKK 683). Dokonuje się to podczas obrzędów pogrzebu, kiedy celebruje się „z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, który przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia”

By rozpocząć przygotowania do pogrzebu, najpierw zgłaszamy się w zakładzie pogrzebowym lub na cmentarzu komunalnym, by tam dokonać wstępnych formalności tj. uzgodnić miejsce, przewóz i termin pochówku.

Następnie uzgadniamy godz. Mszy św. pogrzebowej w kościele św. Piotra i św. Jana z Dukli

Po powyższych ustaleniach pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej.

Najlepiej w godzinach urzędowania kancelarii. Jednak w wypadku niemożliwości dostosowania się, przyjmiemy zgłoszenia także w innej porze (z wyjątkiem niedzieli). Zachęcamy, by spróbować umówić się telefonicznie.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

• w przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej*

• zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedź, Komunia św.), wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala