sakramenty

Bożemu słudze nic nie może wydawać się godnym wzgardy oprócz grzechu. -św. Franciszek z Asyżu

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, podobnie jak sakrament chrztu, wyciska w duszy człowieka niezatarte znamię, przez które ochrzczeni są ubogacani darem Ducha Świętego i w sposób doskonalszy łączą się z Kościołem. To dopełnienie chrztu, w którym katolik jeszcze bardziej zobowiązany jest do mężnego i otwartego dzielenia się wiarą, bycia świadkiem i apostołem Chrystusa.

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym

Zasadniczo odbywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej, poprzedzone jest trzyrocznym (od 6 klasy) przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.

Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania

• uczestnictwo w katechezie szkolnej

• udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych

• cotygodniowa niedzielna Msza św.

• sakrament pokuty i pojednania (spowiedź św.)

• udział we wskazanych nabożeństwach

• modlitwa osobista

• zaliczenie wiadomości z katechizmu