sakramenty

Pan mi objawił, byśmy się witali tym pozdrowieniem: Niech Pan obdarzy cię pokojem! -św. Franciszek z Asyżu

Chrzest

Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

Terminy udzielania chrztu świętego

• w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:30

• w Wigilię Paschalną

• w drugi dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia

W wyjątkowych okolicznościach należy uzgodnić datę chrztu w kancelarii.

Przygotowanie do chrztu

Zgłoszenie chrztu

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed datą uroczystości.

W kancelarii należy przedłożyć:

Akt urodzenia dziecka z USC.

Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres).

Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii).

• Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii [1], wymagana jest pisemna zgoda proboszcza na chrzest dziecka, uzyskana z parafii miejsca zamieszkania.

Katecheza chrzcielna

Katecheza chrzcielna dla rodziców odbywa się w kancelarii.

Rodzice chrzestni

Chrzestnym może być osoba, która:

• ukończyła szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku

• jest katolikiem wierzącym i praktykującym, tzn. jest ochrzczona, bierzmowana, przystępuje do sakramentu pokuty i do Komunii świętej

• żyje w związku małżeńskim sakramentalnym lub jako osoba samotna

• rodzice chrzestni mieszkający na terenie innej parafii potrzebują pisemnego zaświadczenia od swojego proboszcza, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych

Zaleca się, aby nowo ochrzczone dziecko miało dwóch rodziców chrzestnych. Jeśli jednak nie jest możliwym znalezienie dwóch osób spełniających powyższe warunki, prawo kościelne dopuszcza możliwość posiadania jednego rodzica chrzestnego.

Nie może być chrzestnym osoba żyjąca w konkubinacie.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Liturgia chrztu

• Do obrzędu chrztu wymagane są: świeca i biała szata (dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę matka chrzestna)

• Rodzice oraz rodzice chrzestni proszeni są o przyjście do zakrystii 15 min. przed rozpoczęciem Mszy św. w celu złożenia podpisów w księdze chrztów.

Chrzest dorosłych

Odbywa się po odpowiednim przygotowaniu, a terminy ustalane są indywidualnie.

W kwestii chrztu dziecko, które ukończyło 7 lat jest traktowane jako osoba dorosła. [2]

1 PARAFIANIN to osoba, która przyjęła sakrament chrztu świętego oraz zamieszkuje administracyjny teren danej wspólnoty Kościoła. Zameldowanie nie czyni nikogo członkiem danej wspólnoty (czyli parafianinem). Parafianinem staje się każda osoba, która od co najmniej 3 miesięcy mieszka w obrębie parafii. 2 W przypadku dziecka, które nie było ochrzczone a ukończyło 7 rok życia potrzeba pisemnej prośby rodziców z podaniem powodu, dlaczego nie było ochrzczone wcześniej. Na podstawie tej prośby ordynariusz miejsca (biskup) zezwala na taki chrzest, co jest w takim przypadku konieczne.