parafia

Bożemu słudze nic nie może wydawać się godnym wzgardy oprócz grzechu. -św. Franciszek z Asyżu

Adoracja Jezusa Eucharystycznego

W Kaplicy Matki Bożej Różańcowej od poniedziałku do soboty (od 8:30 do 17:00) odbywa się całodzienna adoracja Jezusa Eucharystycznego w Monstrancji Świętej Rodziny.

Jest to miejsce szczególnej modlitwy o pokój w rodzinach i każdym sercu. Kaplica jest włączona do duchowego dzieła Gwiazdy na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju zainicjowanego przez Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace.

Zachęcamy do podjęcia stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

św. Jan Paweł II

Adoracja Najświętszego Sakramentu to uprzywilejowany sposób kontemplowania Oblicza Chrystusa z Maryją i w szkole Maryi…
W nazaretańskiej szkole każda rodzina uczy się, jak być kuźnią miłości, jedności i otwarcia na życie.

Inauguracja

7 października 2022, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej kaplicę adoracyjną w kościele franciszkanów w Krośnie otworzył metropolita przemyski abp Adam Szal w obecności ordynariusza krakowskiej prowincji franciszkanów o. Mariana Gołąba i licznie zebranych wiernych.

Modlimy się (…) o dar pokoju w myśl franciszkańskiego zawołania ‘pokój i dobro’. Chcemy, by ten pokój zapanował między ludźmi, między narodami, żeby ustały wojny. Chcemy, także aby ten pokój zapanował w naszych sercach

abp Adam Szal

„Niech dla każdego, kto spotka się tutaj, w tej franciszkańskiej świątyni na Mszy świętej, czy też na adoracji Najświętszego Sakramentu to przesłanie ‘Idźcie w pokoju Chrystusa’ będzie zobowiązaniem, by ten pokój swój w sercu, osiągnięty przez udział w Eucharystii i adoracji zanieść do świata, który nas otacza”

– apelował pasterz archidiecezji.

Monstrancja

Monstrancja Świętej Rodziny przedstawia postacie Maryi i św. Józefa skupione wokół Chrystusa Eucharystycznego. Inspiracja do ukazania postaci Matki Bożej zaczerpnięta została z Ikony Maryi Nieustającej Pomocy a także z nauczania św. Jana Pawła II, a w szczególności Jego encykliki Redeptoris Mater i Ecclesia de eucharystia.

Postać Maryi została wykuta w srebrze starymi technikami złotniczymi, natomiast św. Józef został wykonany z przeźroczystego kryształu – symbolu czystości, gdyż „uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański, wziął swą Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). To co uczynił było najczystszym „posłuszeństwem wiary” (2 Kor 10,5-6).

 

Jego postać, choć wyraźnie widoczna, jest ukazana w sposób delikatny. Przedstawiony jest On tak jak pisze o nim Ewangelia. W Biblii nie ma zapisanego ani jednego słowa które wypowiedział by św. Józef a jednak wyraźnie widzimy, że jego życie było wypełnione osobą Jezusa. Św. Józef całkowicie oddał się swemu powołaniu którym była miłość i troska o Jezusa i Maryję. W swoim życiu zawsze stawiał Ich na pierwszym miejscu rezygnując z siebie. W Ewangelii nie jest on osobą dominującą, podobnie jak w monstrancji ale jego obecność daje opiekę która staje się fundamentem bezpieczeństwa dla św. Rodziny.

 

Jak podkreślał św. Jan Paweł II – Rodzina jest pierwszą i podstawową komórką życia chrześcijańskiego. W dzisiejszych czasach, gdzie rodzina jest tak bardzo atakowana, w sposób szczególny musimy ukazywać jej szczególną wartość.

 

Paca nad tą monstrancją podobnie jak przy innych realizacjach wychodzących z naszej pracowni jest bardziej pisana jak ikona niż wykonywana. Poprzedzona jest modlitwą, rozważaniem, dyskusją w naszym zespole projektowo – wykonawczym nad egzegezą i treścią jaka ma z niej płynąć. Jak pisał Jan Paweł II w liście do artystów „kościół potrzebuje sztuki, a sztuka musi sprawiać aby rzeczywistość duchowa niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet pociągająca”. Musi zatem wyrażać to co samo w sobie jest niewyrażalne, przedkładając na język barw i kształtów to czego nie da się w sposób prosty opisać i objąć umysłem.

 

Taka jest rola sztuki i miejsca wystawienia Najświętszego Sakramentu abyśmy przez Jej piękno umieli dostrzec piękno samego Boga. Choć Chrystus jest bezsprzecznie ten sam w prostej nawet drewnianej monstrancji to jednak samo miejsce wystawienia Najświętszego Sakramentu powinno wprowadzać w zachwyt. Piękno pomaga w modlitwie bo Bóg jest piękny. Wszystko co stworzył jest nie tylko dobre, ale i piękne. Jeśli tworzymy sztukę to musi być ona piękna ponieważ pomaga ono w zjednoczeniu z Bogiem.

Monstrancja wykonana została w gdańskiej pracowni „Drapikowski Studio”, która w ramach działalności Stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace” realizuje apostolstwo modlitwy o pokój przed Najświętszym Sakramentem.

 

Aktywność ta wpisuje się w dzieło tworzenia na różnych kontynentach Centrów Modlitwy o Pokój – „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Równoległym działaniem jest powstawanie „Gwiazd na Płaszczu Matki Bożej”, czyli miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu, w których trwa modlitwa o pokój w naszych rodzinach i w naszej społeczności.

„Dziękuję Bogu, że ta piękna świątynia też się staje Gwiazdą na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju i że będzie tu trwała adoracja o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach” – mówił artysta, zachęcając wiernych, aby trudne sytuacje, problemy małżeńskie rozwiązywać w kaplicy adoracji.

Na zakończenie uroczystej inauguracji całodziennej adoracji prowincjał franciszkanów o. Marian Gołąb odczytał specjalną modlitwę o pokój przed Najświętszym Sakramentem.