parafia

Liturgiczna Służba Ołtarza

o wspólnocie

Obecnie do liturgicznej służby ołtarza w naszej parafii należy 17 członków (młodzież, studenci i pracujący).

Prezesem LSO obecnie jest Rafał.

Więcej o LSO w archidiecezji przemyskiej tutaj:
przemyska.pl/lso/

 

spotkania

zbiórka ministrantów odbywa się co miesiąc, w ustaloną sobotę o godz. 10:00;
potkania dla kandydatów są najczęściej po uzgodnieniu terminów z opiekunem