klasztor | Zakończono prace przy murze

Zakończono prace przy murze

W dniu 15 marca br. zostały zakończone prace przy murze klasztornym od ul. Fortecznej. Prace obejmowały: demontaż zdegradowanego muru, wykonanie żelbetowej ściany oporowej wraz z wykonaniem przestrzennej ściany palowej z mikropali zbrojonych kształtownikami stalowymi, odtworzeniem zabytkowego muru ceglanego o wiązaniu gotyckim oraz wykonaniem drenażu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej. Jesteśmy wdzięczni władzom Miasta Krosna oraz wszystkim osobom zaangażowanym – za realizację tej inwestycji.

podziel się:
Piotr Micał OFMConv
może ci się spodobać: